Polski
Konwerter plików / Dokumenty / Konwersja w HTML / RTF konwerter / HTML w RTF

Konwersja HTML w RTF

+
Wybrać plik celem konwersji w .rtf

Możesz zmienić format dokumenty HTML na RTF i wiele innych formatów za pomocą darmowego konwertera online.

html w rtf

Jak przekonwertować html w rtf?

Jak przekonwertować rtf w html?
Krok 1
Pobieranie html-plik
Wybierz plik z komputera, Dysk Google, Dropbox lub przeciągnij i upuść go na stronie
Krok 2
Wybrać «w rtf»
Wybrać rtf lub dowolny inny format, którego potrzebujesz (ponad 100 obsługiwanych formatów)
Krok 3
Pobierz swój rtf plik
Zaczekaj, aż plik się skonwertuje, a będziesz mógł go natychmiast pobrać rtf -plik

Hypertext Markup Language with a client-side image map

Rozszerzenie pliku .html
Kategoria pliku documents
Opis HTML – specjalny format połączony ze stronami internetowymi, które zostały opracowane przy użyciu odpowiedniego języka znaczników. Wiele stron powiązanych linkami tworzy strony internetowe. Pliki o podobnym rozszerzeniu są modyfikowane przez edytory tekstu, ponieważ są standardowym dokumentem tekstowym. Jednak w celu uniknięcia nieprawidłowego wyświetlania zaleca się korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania, na przykład programu Adobe Dreamweaver. Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają otwieranie plików HTML, ale kod źródłowy nie jest domyślnie wyświetlany. Można go wyświetlić w menu przeglądarki internetowej, wybierając kategorię „Wyświetl źródło” lub korzystając z edytora tekstu. Pliki z rozszerzeniem HTML zawierają treść tekstową i łącza w postaci tekstu do obiektów zewnętrznych, na przykład obraz wewnątrz artykułu.
Szczegóły techniczne Język HTML został stworzony przez T. Bernersa-Lee w celu wymiany informacji naukowych i technicznych przez osoby, które nie mają dogłębnej wiedzy w zakresie layoutu. Opiera się na wykorzystaniu wielu znaczników zamkniętych w nawiasach trójkątnych. Nowoczesne przeglądarki łatwo interpretują język HTML4, zapewniając użytkownikowi sformatowany tekst. Aktualnie pojawiła się piąta wersja ze specyfikacją DOM (wcześniej SGML).
Programy
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Other internet browsers
Programista World Wide Web Consortium & WHATWG
MIME type
text/html

Rich Text Format

Rozszerzenie pliku .rtf
Kategoria pliku documents
Opis RTF – jest standardowym formatem przeznaczonym do wymiany danych tekstowych. Został stworzony w 1982 roku z udziałem ekspertów z Adobe i Microsoft, więc jest obsługiwany przez większość rozwiązań programowych tego ostatniego. Jest zintegrowany z systemem Windows o wersji 2.0, umożliwiając wymianę między aplikacjami. Format umożliwia tworzenie dokumentu w jednym systemie operacyjnym i przesyłanie go do innego systemu operacyjnego, podczas gdy nie jest przeznaczony do pracy z obrazami i innymi obiektami. Użytkownik może drukować tekst w programie Word, zapisując go z rozszerzeniem .rtf i eksportować do odbiorcy przy użyciu programu WordPerfect 6.0, niezależnie od wersji systemu Windows. Pliki RTF można otwierać w dowolnym nowoczesnym edytorze umożliwiającym formatowanie dokumentów tekstowych. Format umożliwia zapisywanie ustawień wyboru fragmentów tekstu, rozwiązań kolorystycznych do projektowania znaków, podkreślonego tekstu i wielu innych.
Szczegóły techniczne Specyfikacja tego formatu stosuje standarty wyświetlania symboli ANSI, PC-8 i kilku innych. Ustawia słowa kontrolne i symbole, które pełnią rolę polecenia w procesie formatowania. Jeśli zostanie zapisany rozszerzony dokument tekstowy, program tekstowy przetwarza format RTF, który dostosowuje znaki edytora tekstu do języka Rich Text Format. Podczas odczytu, czytnik RTF formatuje znaki definiujące, przekształcając język RTF w formatowanie edytora tekstów, który będzie wizualizowany przez dokument.
Programy
AbiWord
Kword
TextEdit
Program główny WordPad
Programista Microsoft
MIME type
text/rtf