Polski
Konwerter plików / Dokumenty / HTML

Online konwerter HTML

+
Wybrać plik celem konwersji w .html

Możesz zmienić format dokument ków i zdjęć do formatu HTML za pomocą bezpłatnego konwertera online.

Jak przekonwertować w html
Krok 1
Pobieranie plik
Wybierz plik z komputera, Dysk Google, Dropbox lub przeciągnij i upuść go na stronie
Krok 2
Wybrać «w html»
Wybrać html lub dowolny inny format, którego potrzebujesz (ponad 100 obsługiwanych formatów)
Krok 3
Pobierz swój html plik
Zaczekaj, aż plik się skonwertuje, a będziesz mógł go natychmiast pobrać html -plik
Hypertext Markup Language with a client-side image map
Rozszerzenie pliku .html
Kategoria pliku documents
Opis HTML – specjalny format połączony ze stronami internetowymi, które zostały opracowane przy użyciu odpowiedniego języka znaczników. Wiele stron powiązanych linkami tworzy strony internetowe. Pliki o podobnym rozszerzeniu są modyfikowane przez edytory tekstu, ponieważ są standardowym dokumentem tekstowym. Jednak w celu uniknięcia nieprawidłowego wyświetlania zaleca się korzystanie ze specjalistycznego oprogramowania, na przykład programu Adobe Dreamweaver. Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają otwieranie plików HTML, ale kod źródłowy nie jest domyślnie wyświetlany. Można go wyświetlić w menu przeglądarki internetowej, wybierając kategorię „Wyświetl źródło” lub korzystając z edytora tekstu. Pliki z rozszerzeniem HTML zawierają treść tekstową i łącza w postaci tekstu do obiektów zewnętrznych, na przykład obraz wewnątrz artykułu.
Szczegóły techniczne Język HTML został stworzony przez T. Bernersa-Lee w celu wymiany informacji naukowych i technicznych przez osoby, które nie mają dogłębnej wiedzy w zakresie layoutu. Opiera się na wykorzystaniu wielu znaczników zamkniętych w nawiasach trójkątnych. Nowoczesne przeglądarki łatwo interpretują język HTML4, zapewniając użytkownikowi sformatowany tekst. Aktualnie pojawiła się piąta wersja ze specyfikacją DOM (wcześniej SGML).
Programy
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Other internet browsers
Programista World Wide Web Consortium & WHATWG
MIME type
text/html