Tiếng Việt
Chuyển đổi tập tin / Lưu trữ / Chuyển đổi sang 7Z / TAR công cụ chuyển đổi / 7Z sang TAR

Chuyển 7Z sang TAR

+
Hãy chọn tệp để biến đổi sang .tar
kéo thả tệp đến đây

Bạn có thể chuyển đổi hình lưu trữ định dạng 7Z sang TAR và nhiều định dạng khác bằng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí.

Chuyển đổi như thế nào 7z sang tar?

Chuyển đổi như thế nào tar sang 7z?
Bước 1
Hãy tải lên 7z-tệp
Hãy chọn tệp từ máy tính, Google Disk, Dropbox hoặc kéo thả tệp vào trang
Bước 2
Hãy chọn «sang tar»
Hãy chọn tar hoặc bất kỳ định dạng nào khác mà bạn cần (hơn 100 định dạng được hỗ trợ)
Bước 3
Tải về của bạn tar tệp
Hãy chờ đợi trong khi tệp của bạn đang được chuyển đổi và bạn có thể tải nó về tar -tệp

Trực tuyến và miễn phí 7z đến tar chuyển đổi

Nhanh và dễ
Chỉ cần thả file 7z của bạn trên trang để chuyển đổi tar hoặc bạn có thể chuyển nó sang hơn 250 định dạng tập tin khác nhau mà không đăng ký, đưa ra một email hoặc mờ.
Đừng lo lắng về an ninh
Chúng tôi delete tải lên file 7z ngay lập tức và chuyển đổi file tar sau 24 giờ. Tất cả các file chuyển với bảo đảm một mức độ tiên tiến của mã hóa SSL.
Tất cả trong đám mây
Bạn không cần phải cài đặt bất kỳ phần mềm. Tất cả 7z để chuyển đổi tar thực hiện trong các đám mây và không sử dụng bất kỳ tài nguyên của máy tính.

7z compressed archive

Phần mở rộng của tệp .7z
Loại tệp archives
Chương trình, phần mềm
WinRAR
WinZip
Chương trình chính 7Zip
Lập trình viên 7-zip
MIME type
application/x-7z-compressed

Consolidated Unix File Archive

Phần mở rộng của tệp .tar
Loại tệp archives
Chương trình, phần mềm
Apple Archive Utility
GNU Tar
StuffIt
WinZip
Lập trình viên The GNU Project
MIME type
application/tar
application/x-tar
applicaton/x-gtar
multipart/x-tar
application/x-compress
application/x-compressed